Centrum voor hyperventileren

Centrum voor hyperventileren

Kliniek voor ademtechniek

Niet goed ademhalen kan tot allerlei klachten leiden. Soms worden die klachten zo erg dat patiënten zich melden op de Spoedeisende Hulp. De Kliniek voor Ademtechniek is er voor mensen met problemen die terug te voeren zijn op een verkeerde ademhalingstechniek.

Hyperventileren of een verkeerde ademhaling?

Hyperventilatie is één van de vormen van een verkeerde, ook wel disfunctionele ademhaling genoemd. De mensen die we hier behandelen hebben al een tijd last van bijvoorbeeld benauwdheid, pijn op de borst, vermoeidheid of duizeligheid. De huisarts heeft vaak al doorverwezen naar een longarts, cardioloog, KNO-arts, internist fysiotherapeut of psycholoog. Maar zonder blijvend resultaat. Omdat patiënt en dokter niet hebben gemerkt dat de klachten weleens te maken kunnen hebben met een verkeerd of disfunctioneel adempatroon. Als eenmaal duidelijk is dat (chronische) hyperventilatie of een disfunctioneel adempatroon de oorzaak is van de klachten, valt voor de patiënt alles op zijn plek en starten we een behandeling die vaak spectaculaire verbetering geeft.

Interview in de VOLKSKRANT 2020: ”Als je ademhaling het leven moeilijk maakt en hoe het beter kan”


Centrum voor hyperventileren

LONG COVID

Een deel van de mensen die Covid hebben gehad, houden langdurig allerlei klachten (“long covid”). Heel vaak (66%) is kortademigheid één van die klachten, die mogelijk terug te voeren zijn op die verkeerde ademhaling.