Hyperventilatie of disfunctioneel ademen

Herken je één of meerdere van de onderstaande klachten, dan is de kans groot dat je chronisch hyperventileert of disfunctioneel ademt

  • Benauwdheid, kortademigheid
  • Het gevoel niet door te kunnen ademen
  • Chronische vermoeidheid
  • Bandgevoel en/of steken op de borst
  • Angst of paniek
  • Duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
  • Tintelingen of doof gevoel in handen, voeten of lippen
  • Hartkloppingen
  • Een brok in je keel
  • Onrustig gevoel
Verified by MonsterInsights